Stadgar

Stadgar för WorldKurd Organisation
Antagna 2017.07.09 vid konstituerande årsmöte

Artikel 1

 1. Organisationens namn är WorldKurd Organisation WKO
 2. Organisationens huvudkontor ligger i Karlskoga, Sverige
 3. WKO kan etablera nya filialer över hela världen i enlighet med sina interna bestämmelser och kan lösa upp alla filialer.

Artikel 2

 1. Organisationen kommer att försvara, bevara, skydda och främja kurdernas kulturella rättigheter i enlighet med principen om självbestämmande som fastställs i internationella instrument.
 2. Organisationen erkänner och främjar FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.
 3. medlemmar kommer att vara av individer, akademiker, intellektuella, regeringar och organisationer som agerar på internationell nivå.
 4. Organisationen kommer att uppnå sina mål oberoende av religion, regeringar eller politiska partier.

Artikel 3

 1. Organisationen förvaltas av centralrådet.
 2. Centralrådet består av sju permanenta medlemmar.
 3. Varje medlems uppgifter och befogenheter ska anges i de interna förordningarna.
 4. Samtliga beslut och åtgärder inom organisationen skall vara föremål för majoritetsval av centralrådet.
 5. Föreningen har två former av anslutning: Som stödmedlem och som medlem. Medlemmar har stämma och säte i generalkonferensen. 6. Centralrådet godkänner nya medlemmar i organisationen

Artikel 4.

 1. Centralrådet kommer att – administrera och styra organisationen – godkänna organisationens politik – godkänna organisationens planer och budget – anta stadgar och interna förordningar – skapa nya filialer och representanter över hela världen – ändra nuvarande stadga och interna förordningar – besluta om några frågor som ställts av organisationens medlemmar och representanter från olika länder – övervaka och övervaka all verksamhet som företrädare för olika länder har – rekrytera ny personal och personal för huvudkontor och organisationsgrenar i olika länder – godkänna och övervaka i förväg alla publikationer, deklarationer, uttalanden etc. – övervaka alla aktiviteter i organisationens namn av medlemmar och representanter i olika länder – organisera en årlig generalförsamling.
 2. Alla beslut som fattas av centralrådet är lagliga och bindande.
 3. Centralrådet ansvarar inför generalförsamlingen för tagna beslut och står under generalförsamlingen.

Artikel 5

 1. Organisationen kan acceptera gåvor, bidrag och donationer.
 2. Gåvor ger inte inflytande över organisationens utveckling.
 3. Genom godkännande av centralrådet kan organisationen ta emot bidrag från organisationer och regeringar.

Artikel 6

 1. Organisationen ska inrätta en kurdisk kulturakademi som ska bevara, skydda och främja kurdisk kultur och identitet över hela världen.
 2. Den kurdiska akademin kommer att inneha tolv stolar för erkända poeter, författare, musiker, historiker, arkeologer och lingvister.
 3. Medlemskap i akademin är permanent.
 4. Målsättningen är att hälften av medlemmarna ska vara kvinnor.
 5. Valet sker genom hemlig omröstning i akademin. Innan resultatet offentliggörs måste det lämnas till Akademins patron för dennes godkännande.
 6. Den kurdiska akademin kommer att
  – skapa ett nätverk av forskare i olika länder – skapa ett bibliotek och ett dokumentationscenter för forskning – publicera en Encyclopaedia Kurdica / Kurdipedia på nätet som samlar och presenterar kurdisk kultur och historia – hålla seminarier och konferenser om kurdisk kultur och identitet
  – samarbeta med individer och enheter, internationella organisationer och ansvariga stater som skyddar kurdisk kultur och identitet – årligen utse en vinnare av det kurdiska priset, en person som på ett betydande sätt har främja

Ansökan om medlemskap

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter