Stadgar för World Kurd Organisation Antagna 30.08.2020 vid konstituerande årsmöte

Artikel 1

Organisationens namn är World Kurd Organisation WKO.

Orgnr: 802510–4186

Artikel 2 Mål, syfte och ansvar

Organisationen kommer att skapa ett bibliotek och ett dokumentationscenter för forskning för att hantera kurdiska frågor på ett vetenskapligt sätt.

Organisationen kommer främja utveckling och integration mellan kurder och svenskar samt andra nationaliteter. Kulturell mångfald är en viktig fråga för organisationen.

Organisationen kommer att stödja och hjälpa utsatta människor som är i fara utifrån politiska, religiösa tillhörighet. För att kunna hjälpa och stödja de drabbade människor i deras utsatthet, organisationen kommer inrätta en kurdisk kulturakademi. Den kurdiska akademin kommer att – skapa ett nätverk av kurdiska forskare i olika länder – skapa ett bibliotek och ett dokumentationscenter för forskning-– publicera en Encyclopedia Kurdica/Kurdipedia på nätet som samlar och presenterar kurdisk kultur och historia – hålla seminarier och konferenser om kurdisk kultur och identitet – kommer att samarbeta med andra individer och andra internationella organisationer som erkänner och främjar FN: s deklaration om mänskliga rättigheter- – årligen utse en vinnare av det kurdiska priset, en person som på ett betydande sätt har främjat kurdiska kulturen och identitet.

Organisationen kommer att öppna ett bankkonto på Suisse Bank i Zürich. Detta bankkonto kommer representerar kurder laglig i FN. Organisationen kommer att publicera information om bankkontot så att individer och andra ideella organisationer kan sätta in pengar t i enlighet med bestämmelser. Organisationen kommer att uppnå sina mål oberoende av religion, regeringar eller politiska partier.

Artikel 3: Medlemskap

Varje individ som godkänner organisationens mål och syfte kan ansöka om medlemskap. Centralrådet godkänner nya medlemmar i organisationen skriftlig. Medlemskapet är inte bindande och uppsägning ska ske skriftlig och lämnas till centralrådet. Att säga upp en medlem kan ske under förutsättning att medlemmen avsiktligt jobbar mot organisationens mål och syfte. Centralrådet måste godkänna uppsägelsen med två av tre röster. Centralrådet kommer bestämma Medlemårsavgift.

Artikel 4: Centralrådet

Organisationen förvaltas av centralrådet som jobbar volontär. Centralrådets medlemmar kommer bestämmas på årsmöte och vid behov. På årsmöte kommer bestämmas hur många medlemmar kommer vara på centralrådet.

Centralrådet kommer välja 3 medlemmar som utförande. En del av centralrådet kommer väljas för 3 år och den andra delen för 1 år.

Obs! ekonomiansvarig kan inte lämna centralrådet omedelbart.

Centralrådet behöver arrangera minst 6 möte per år och kan organisera mer möte vid behov.

Valberedning Väljer 3 medlemmar som valberedning på årsmöte.

Årsmöte kommer arrangera varje år. Möteskallelse och dagordning skickas till

samtliga medlemmar 2-4 veckor innan mötet.

Artikel 5: Generalförsamling

Organisationen kommer organisera generalförsamling för medlemmarna 2 gånger per år. Mötet kan ske fysisk eller via web utifrån rådande situation. Att organisera generalförsamling vid behov minst 30 av 100 medlemmar ska få skriftlig kallelse som förklarar mötet syfte och mål.

Beslut att organisera krismöte kommer fattas då när hälften av medlemmarna begära mötet. Inför varje generalförsamling dagordning och kallelse behöver skicka till samtliga medlemmar skriftlig 3-7 dagar innan mötet. Ordförande är ansvarig för att hålla mötet då hen inte är närvarande på mötet näst ansvarig kommer hålla mötet. Om både ej medverkar i mötet då andra medverkande kommer välja ordförande för mötet.

Medverkande på generalförsamling kommer välja sekreterare för att skriva mötets  

protokoll. Centralrådet ansvarar inför generalförsamlingen för tagna beslut och står

under generalförsamlingen.

Artikel 6: Ekonomi

Organisationers ekonomi består först och främst av medlemsavgifter. Organisationen kan
acceptera gåvor, bidrag och donationer. Gåvor ger inte inflytande över organisationens

utveckling. Genom godkännande av centralrådet kan organisationen ta emot bidrag från

Organisationer och regeringar.

Artikel 7: Deklaration

Med tanken på att organisationen inte har en fortlöpande inkomst eller bidrag in i organisationen, kommer organisationen ansöka om befrielse från deklaration de kommande 5 åren. Ansökan om befrielse kommer att lämnas strax efter det årliga årsmötet. 

Artikel 7: avvecklings av organisationen

Att avveckla organisationen och organisationen aktiviteter behöver fyra av fem röster av medlemmarna.  På avslutningsmöte kommer medlemmarna bestämma vilken ideella organisation i Sverige kommer ta över organisationens budget. Organisationen adress är samma vistelseadress av organisationens ordförande.  

Formulärets överkant
Formulärets nederkant

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter